Sabtu, 09 Februari 2013

soal fisika

Diposting oleh anisa nisa mahira di 04.24
1. Pernyataan ini merupakan teori elektron
, kecuali….
A. setiap atom terdiri dari ini yang dikelilingi oleh elektron
B. inti atom bermuatan (+) dan elektron bermuatan (-)
C. atom netral berarti muatan pada inti sama dengan muatan elektronnya
D. atom yang mendapat tambahan elektron bermuatan (+)

2. Plastik yang digoosokan kain Wool akan bermuatan negatif 
karena.....
A. elektron pindah dari plastik ke kain wool
B. proton pindah dari plastik ke kain wool
C. elektron pindah dari kain wool ke plastik
D. proton pindah dari plastik ke kain wool

3. Besarnya gaya tolak menolak antara 2 muatan yang sejenis adalah ...
A. sebanding dengan muatan dan berbanding terbalik dengan jarak
B. Sebanding dengan muaatan dan berbanding teebalik denagan kuadrat jarak
C. Sebanding dengan kuadrat muatan dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak
D. Berbanding terbalik dengan muatan dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak

4. Dua benda bermuatan listrik +2 C dan +3 C terpisah sejauh 4cm. 
    Apabila K=9.109 Nm2/C2. Maka besar gaya tolak-menolaknya adalah....
A. 3,375.1012 N C. 3,375.10-12 N
B. 3,375.1013 N D. 3,375.10 -13 N

5. Dua buah benda bermuatan Q1 dan Q2 terletak pada jarak r satu sama lain. 
Agar gaya antara muatan Q1 dan Q2 menjadi 4F1 maka ......
A. jarak harus dijadikan 2r
B. jarak harus dijadikan 0,5 r
C. jarak harus dijadikan 0,25r
D. jarak harus dijadikan 4r

6. Untuk memindahkan listrik 2Coulomb dari A ke B diperlukan energi 6 joule.
 berapa besar masing-masing tegangan ?

A. 3 Volt C. 12 Volt
B. 4 Volt D. 18 Volt

7. Kuat arus yang mengalir melalui sebauh kawat tiap 1jam adalah 2A,
 hal ini berarti besar muatan listrik yang mengalir selama 1jam itu adalah....
A. 720 Coulomb
B. 3600 Coulomb
C. 360 Coulomb
D. 7200 Coulomb

8. Dalam waktu 1 menit banyaknya muatan yang mengalir adalah 12 coulomb, 
kuat arus listrik sebesar .....
A. 12 A C. 3 A
B. 0,2 A D. 5A

9. Dibawah ini yang bukan prinsip dari susunan hambatan seri adalah…
a. Memperbesar hambatan suatu rangkaian
b. Kuat arus listrik yang dilalui tiap komponen sama
c. Berfungsi sebagai pembagi kuat arus
d. Besar hambatan pengganti Rs = R1 + R2 + R3 + ….

10. 1 Panjang kawat 4. Kuat arus
2. Suhu 5. Beda potensial
3. Luas penampang 6. Hambatan jenis
Faktor-faktor yang mempengaruhi besar hambatan kawat penghantar adalah….
a. 1, 2 dan 3 c. 1, 2 dan 5
b. 1, 2 dan 6 d. 1, 3 dan 6


Free Template Blogger collection template Hot Deals SEO

0 komentar on "soal fisika "

Posting Komentar

Sabtu, 09 Februari 2013

soal fisika

1. Pernyataan ini merupakan teori elektron
, kecuali….
A. setiap atom terdiri dari ini yang dikelilingi oleh elektron
B. inti atom bermuatan (+) dan elektron bermuatan (-)
C. atom netral berarti muatan pada inti sama dengan muatan elektronnya
D. atom yang mendapat tambahan elektron bermuatan (+)

2. Plastik yang digoosokan kain Wool akan bermuatan negatif 
karena.....
A. elektron pindah dari plastik ke kain wool
B. proton pindah dari plastik ke kain wool
C. elektron pindah dari kain wool ke plastik
D. proton pindah dari plastik ke kain wool

3. Besarnya gaya tolak menolak antara 2 muatan yang sejenis adalah ...
A. sebanding dengan muatan dan berbanding terbalik dengan jarak
B. Sebanding dengan muaatan dan berbanding teebalik denagan kuadrat jarak
C. Sebanding dengan kuadrat muatan dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak
D. Berbanding terbalik dengan muatan dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak

4. Dua benda bermuatan listrik +2 C dan +3 C terpisah sejauh 4cm. 
    Apabila K=9.109 Nm2/C2. Maka besar gaya tolak-menolaknya adalah....
A. 3,375.1012 N C. 3,375.10-12 N
B. 3,375.1013 N D. 3,375.10 -13 N

5. Dua buah benda bermuatan Q1 dan Q2 terletak pada jarak r satu sama lain. 
Agar gaya antara muatan Q1 dan Q2 menjadi 4F1 maka ......
A. jarak harus dijadikan 2r
B. jarak harus dijadikan 0,5 r
C. jarak harus dijadikan 0,25r
D. jarak harus dijadikan 4r

6. Untuk memindahkan listrik 2Coulomb dari A ke B diperlukan energi 6 joule.
 berapa besar masing-masing tegangan ?

A. 3 Volt C. 12 Volt
B. 4 Volt D. 18 Volt

7. Kuat arus yang mengalir melalui sebauh kawat tiap 1jam adalah 2A,
 hal ini berarti besar muatan listrik yang mengalir selama 1jam itu adalah....
A. 720 Coulomb
B. 3600 Coulomb
C. 360 Coulomb
D. 7200 Coulomb

8. Dalam waktu 1 menit banyaknya muatan yang mengalir adalah 12 coulomb, 
kuat arus listrik sebesar .....
A. 12 A C. 3 A
B. 0,2 A D. 5A

9. Dibawah ini yang bukan prinsip dari susunan hambatan seri adalah…
a. Memperbesar hambatan suatu rangkaian
b. Kuat arus listrik yang dilalui tiap komponen sama
c. Berfungsi sebagai pembagi kuat arus
d. Besar hambatan pengganti Rs = R1 + R2 + R3 + ….

10. 1 Panjang kawat 4. Kuat arus
2. Suhu 5. Beda potensial
3. Luas penampang 6. Hambatan jenis
Faktor-faktor yang mempengaruhi besar hambatan kawat penghantar adalah….
a. 1, 2 dan 3 c. 1, 2 dan 5
b. 1, 2 dan 6 d. 1, 3 dan 6

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

 

Template Copy by Blogger Templates | BERITA'KU |MASTER SEO |FREE BLOG TEMPLATES